Img
C/O là gì?

C/O (viết tắt của Certificate of Origin)

XEM THÊM
Img
Thủ tục tạm xuất - tái nhập.

Sử dụng mẫu chứng từ này đối với hàng hóa tạm xuất với mục đích sửa chữa, bảo dưỡng và hàng hóa không...

XEM THÊM
Img
Thủ tục tạm nhập - tái xuất.

Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất thực hiện theo quy định đối với hàng...

XEM THÊM
Đăng nhập tài khoản
Gửi hàng không cần đăng ký
Hỗ trợ nhanh