Dịch vụ làm thủ tục xin cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Newdays cung cấp dịch vụ ủy thác về các thủ tục xuất nhập khẩu, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và các vị trí công việc liên kết chặt chẽ với nhau, chúng tôi tự tin đảm nhận công việc mà Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) trong thời gian nhanh nhất mà không gây phiền toái về thủ tục hành chính.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+)  Đơn đề nghị cấp C/O;

+)  Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh;

+) Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan (Trong trường hợp chưa có bản sao tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O có thể nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.

+) Hóa đơn thương mại.

+) Vận tải đơn hoặc bản sao chứng từ vận tải tương đương.

* Bản tính toán chi tiết hàm lượng giá trị khu vực (đối với tiêu chí hàm lượng khu vực); hoặc bản kê khai chi tiết mã HS của nguyên liệu đầu vào và mã HS của sản phẩm đầu ra (đối với tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến cụ thể).

* Đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu, hoặc sản phẩm mới xuất khẩu lần đầu, ngoài các chứng từ nêu trên, trong trường hợp cần thiết, Tổ chức cấp C/O có thể đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất của thương nhân và yêu cầu người đề nghị cấp C/O nộp thêm các tài liệu, chứng từ sau dưới dạng bản sao có đóng dấu sao y bản chính của thương nhân:

- Quy trình sản xuất ra hàng hóa.

- Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu, phụ liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa xuất khẩu (trong trường hợp có sử dụng nguyên liệu, phụ liệu nhập khẩu trong quá trình sản xuất). Những tài liệu, chứng từ này có giá trị trong vòng 2 năm kể từ ngày thương nhân nộp cho Tổ chức cấp C/O.

- Xác nhận của người bán hoặc xác nhận của chính quyền địa phương nơi sản xuất ra nguyên liệu, hàng hóa (trong trường hợp sử dụng nguyên liệu, hàng hóa mua trong nước trong quá trình sản xuất).

- Giấy phép xuất khẩu (nếu có).

- Chứng từ, tài liệu cần thiết khác.

* Mã HS của hàng hóa khai trên C/O là mã HS của nước nhập khẩu. Trường hợp mã HS nước nhập khẩu khác với mã HS nước xuất khẩu, thương nhân cần làm bản cam kết tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của mã HS nước nhập khẩu do thương nhân khai báo.

Yêu cầu về văn bản: Tờ khai hải quan, Hóa đơn thương mại, Vận tải đơn có thể là bản sao có chữ ký và đóng dấu xác nhận sao y bản chính của người đứng đầu hoặc người được ủy quyền của đơn vị hay tổ chức hoặc có chữ ký và đóng dấu của cơ quan công chứng, đồng thời có kèm theo bản chính để đối chiếu.

Thời gian hoàn thành.

- 01 đến 02 ngày làm việc.

- Phí dịch vụ: Liên hệ

Thông tin liên hệ:

- CÔNG TY CP LIÊN KẾT TM QUỐC TẾ NEWDAYS

- Địa chỉ: Số 8 Ngõ 42 Vũ Ngọc Phan - Đống Đa - Hà Nội 

- Điện thoại: 024 37 83 07 07 / 024 38 35 37 39

- Di động: 0968 55 51 51 / 090 576 5555

- Email: support@newdaysexpress.com