Phí an ninh hàng không của TNT Quốc tế:

Từ các sự cố gần đây liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa có chứa các thiết bị gây nổ bất hợp pháp, chúng tôi mong muốn cập nhật đến Quý khách hàng các công tác an toàn an ninh của dịch vụ TNT nhằm bảo vệ hàng hóa mà Quý khách hàng đã ủy thác vận chuyển cho chúng tôi với dịch vụ TNT. Chúng tối sẽ áp dụng một khoản phụ phí an ninh để chia sẻ một phần chi phí cho các thủ tục, các hoạt động bổ sung.

Các chi phí và phụ phí phát sinh.

Việc phát sinh các chi phí cho các hoạt động tăng cường an ninh này, chúng tôi xin thông báo sẽ áp dụng áp dụng một khoản phụ phí tăng cường an ninh cho tất cá các lô hàng Quốc tế do Newdays vận chuyển bằng dịch vụ TNT kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2010. Khoản phụ phí này sẽ được tính dựa trên trọng lượng (kg) theo phương thức sau:

1500 VND/kg áp dụng với tất cả các lô hàng Chuyển phát nhanh Quốc tế, chuyển phát nhanh tiết kiệm Quốc tế cũng như các lô hàng Quốc tế sử dụng dịch vụ đặc biệt.

- Mức phí tối thiểu được tính 15.000 VND cho mỗi lô hàng.

- Mức phí tối đa được tính 300.000 VND cho mỗi lô hàng.