CÔNG CỤ TÍNH TRỌNG LƯỢNG THEO THỂ TÍCH

I, Cách tính trọng lượng thể tích hàng gửi Quốc tế.
Đối với hàng hóa cồng kềnh, cách tính trọng lượng quy đổi khối hàng như sau:
Chiều dài (cm) x Chiều rộng(cm) x Chiều cao (cm) / 5000 = Trọng lượng (kg)
II, Cách tính trọng lượng thể tích hàng gửi Trong nước.
Đối với hàng hóa cồng kềnh, cách tính trọng lượng quy đổi khối hàng như sau:
Chiều dài (cm) x Chiều rộng(cm) x Chiều cao (cm) / 6000 = Trọng lượng (kg)

Rộng (Width):
Cao (Height):
Dài (Lenght):
Hàng gửi:
cm
cm
cm