GỬI MUA BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN

           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.ĐỊNH NGHĨA VỀ DỊCH VỤ

Là dịch vụ được Newdays cung cấp thực hiện với vai trò trung gian nhằm giao dịch thanh toán thay khách hàng để vận chuyển đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng với phương thức đảm bảo, an toàn, kịp tiến độ. Cụ thể:

 • Người bán: Yêu cầu Newdays cung cấp dịch vụ phát hàng thu hộ tiền (C.O.D) và Newdays thực hiện thanh toán giá trị đơn hàng trước khi đơn hàng được hoàn thành dịch vụ.
 • Người mua: Yêu cầu Newdays ứng tiền để mua hộ sản phẩm theo như thông tin đẵ đặt gửi mua hộ thông qua website của Newdays.

II. THỎA THUẬN DỊCH VỤ.

1.      Khái niệm từ ngữ dùng trong thỏa thuận.

 • Newdays: Là Công ty cổ phần liên kết thương mại Quốc tế Newdays.
 • Khách hàng: Bao gồm cả người bán hoặc người mua là các cá nhân hoặc cơ quan/ tổ chức có nhu cầu sử dụng dịch vụ để yêu cầu Newdays ứng tiền thanh toán theo giá trị đơn hàng trước khi đơn hàng hoàn thành dịch vụ.
 • Đơn hàng: Là sản phẩm có giá trị được tính bằng đồng tiền Việt Nam.
 • Hoàn thành dịch vụ: Đơn hàng được Newdays vận chuyển và phát (giao hàng) thành công.

2.      Điều kiện hoạt động dịch vụ.

 • Khách hàng cam kết thực hiện bảo lãnh trách nhiệm đối với đơn hàng.
 • Khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển của Newdays để vận chuyển đơn hàng.
 • Hai bên đăng ký sử dụng dịch vụ và cung cấp dịch vụ bằng văn bản trước khi hoạt động dịch vụ.
 • Khách hàng đảm bảo tính hợp pháp đối với đơn hàng.
 • Newdays thực hiện giao dịch thanh toán ngay tại thời điểm khách hàng phát sinh sử dụng dịch vụ.

3.      Quyền và trách nhiệm của khách hàng.

 • Yêu cầu Newdays cung cấp thông tin lộ trình hoặc các thông tin khác liên quan đến đơn hàng trong vòng 7 ngày kể từ khi đơn hàng đã hoàn thành dịch vụ.
 • Từ chối nhận và thanh toán đối với đơn hàng bị hư hỏng do vận chuyển hoặc không đúng chủng loại so với lúc bắt đầu phát sinh sử dụng dịch vụ.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và tính an toàn đối với đơn hàng.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác nội dung về đơn hàng.
 • Khách hàng chấp nhận đơn hàng trong trường hợp đơn hàng không hoàn thành dịch vụ do lỗi của khách hàng.

4.     Quyền và trách nhiệm của Newdays.

 • Newdays có trách nhiệm vận chuyển kịp tiến độ tương ứng với dịch vụ, đảm bảo an toàn, không gây hư hỏng, đổ vỡ…đối với đơn hàng.
 • Yêu cầu kiểm tra ngay nếu xét thấy nghi ngờ tính hợp pháp hoặc tính an toàn về đơn hàng của khách hàng.
 • Newdays có trách nhiệm thanh toán đúng, đủ giá trị đơn hàng cho khách hàng và thời gian giao dịch thanh toán chậm nhất là 180 phút kể từ khi khách hàng yêu cầu dịch vụ.
 • Tư vấn, cung cấp thông tin liên quan đến đơn hàng hoặc giải quyết kịp thời khi khách hàng yêu cầu.