TẠO VẬN ĐƠN TRÊN WEBSITE

Ứng dụng "Tạo vận đơn" của Newdays nhằm hỗ trợ khách hàng gửi hàng dễ dàng và tiện lợi hơn và hơn nữa là:

● Tạo trực tiếp số vận đơn theo dịch vụ lựa chọn và đồng thời số vận đơn tạo ra sẽ tra cứu được thông tin trên website của dịch vụ đó hoặc website Newdays.

(Ví dụ: Bạn chọn dịch vụ TNT=> Số vận đơn bạn nhận được sẽ phù hợp với dịch vụ TNT; Bạn chọn dịch vụ DHL=> Số vận đơn bạn nhận được sẽ phù hợp với dịch vụ DHL; Bạn chọn dịch vụ UPS=> Số vận đơn bạn nhận được sẽ phù hợp với dịch vụ UPS; Bạn chọn dịch vụ FEDEX=> Số vận đơn bạn nhận được sẽ phù hợp với dịch vụ FEDEX) 

● Tự động lưu giữ lại địa chỉ và lọc tìm thông tin địa chỉ chỉ bằng một chữ cái.

● Yêu cầu Newdays đến nhận hàng chỉ bằng một lần nhấp chuột.

(*) Quyền được sử dụng chức năng "Tạo vận đơn" dành hỗ trợ khách hàng đã kí hợp đồng hoặc có số tài khoản sử dụng dịch vụ với Newdays Express.

Để sử dụng chức năng "Tạo vận đơn" thì Quý khách phải đăng ký để đăng nhập vào hệ thống của My Newdays:

BƯỚC 1:

BƯỚC 2:

BƯỚC 3: