Chương trình ưu đãi dành cho tất cả khách hàng tham gia đăng ký thành viên MY NEWDAYS để sử dụng gửi hàng trực tuyến qua website:www.newdaysexpress.com. Chương trình với tên gọi LAN TOẢ DÀI LÂU (Viết tắt LTDL) là chương trình được áp dụng theo hình thức gửi hàng tích điểm nhận ưu đãi.

1. HÌNH THỨC TÍNH ĐIỂM.

- Điểm của khách hàng được tính để đổi thưởng khi:

a) Gửi hàng:

Dịch vụ

Loại điểm

Số điểm

Đối tượng khách hàng

Trong nước

Gửi đơn hàng >=10kg

30

Tất cả khách hàng.

Gửi đơn hàng >100kg

50

Tất cả khách hàng.

Quốc tế

Gửi đơn hàng >=10kg

40

Tất cả khách hàng.

Gửi đơn hàng >100kg

80

Tất cả khách hàng.

b) Điểm thưởng:

Dịch vụ

Loại điểm

Số điểm

Đối tượng KH

Trong nước và Quốc tế

Đăng ký thành viên để gửi hàng trực tuyến.

200

Tất cả khách hàng.

Trong nước và Quốc tế

Thanh toán cước trước ngày mùng 5 hàng tháng

200

Khách hàng thanh toán sau.

Trong nước và Quốc tế

Nhân dịp các sự kiện đặc biệt

Theo quy định của chương trình.

Tất các khách hàng

2. HÌNH THỨC TÍCH LUỸ ĐIỂM.

Số điểm được tính của khách hàng sẽ tích luỹ theo hình thức sau:

a) Hình thức 1: Tích luỹ điểm theo từng tháng.

b) Hình thức 2: Tích luỹ điểm theo năm.

(Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của Quý khách tại My Newdays để đăng ký hình thức tích điểm)

3. ĐỔI THƯỞNG.

- Giá trị của điểm tích luỹ được tính theo tỷ lệ: 1 điểm = 1000 đồng.

a) Hình thức 1: Điểm tích luỹ được sẽ quy đổi để cấn trừ vào cước dịch vụ.

b) Hình thức 2: Điểm tích luỹ được sẽ quy đổi theo giá trị tiền mặt.

(Quý khách vui lòng đăng nhập bằng tài khoản của Quý khách tại My Newdays để đăng ký hình thức đổi thưởng)

4. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.

● Điểm tích luỹ được tính cho mã khách hàng sử dụng dịch vụ của Newdays., mỗi khách hàng được cấp một mã khách hàng. Đối với một mã khách hàng có nhiều tài khoản dùng để gửi hàng thì điểm tích luỹ vẫn chỉ tính cho cho mã khách hàng đó.

● Điểm tích luỹ của loại điểm thưởng "Đăng ký thành viên để gửi hàng trực tuyến" được đổi thưởng khi khách hàng tích luỹ được 500 điểm trở lên.

● Điểm tích luỹ của loại điểm thưởng "Nhân dịp các sự kiện đặc biệt" được tính thưởng 50% của tổng số điểm tích luỹ trong tháng có sự kiện.

● Điểm tích luỹ của loại điểm thưởng "Thanh toán cước trước ngày mùng 5 hàng tháng" được tính thưởng vào kỳ phát sinh cước dịch vụ của tháng kế tiếp.