Gửi hàng từ Việt Nam đi Hong Kong

Gửi hàng trước 14h00 tại Việt Nam, phát hàng vào ngày làm việc hôm sau tại Hong Kong.