Sử dụng mẫu chứng từ này đối với hàng hóa tạm xuất với mục đích sửa chữa, bảo dưỡng và hàng hóa không tạm xuất cố định tại nước đó.

 

1/ THỦ TỤC TẠM XUẤT PHI MẬU DỊCH GỒM:

- Điện thanh toán tiền hoặc cam kết đồng ý sửa chữa, bảo dưỡng từ đối tác (Xác nhận bằng Email)

- Invoice, packinglist.

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao)

- Thỏa thuận sửa chữa (Bản sao)

- Công văn tạm xuất.

 

2/ THỦ TỤC TẠM XUẤT MẬU DỊCH

- Hợp đồng mua bán (Bản sao còn hiệu lực)

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao)

- Invoice, Packinglist

- Thỏa thuận sửa chữa (Bản sao)

- Tờ khai khi nhập khẩu.

- Công văn tạm xuất.