Phụ phí nhiên liệu.

Như Quý khách đã biết, giá xăng dầu trên toàn Thế giới cũng như tại Việt Nam biến động mạnh dẫn đến sự gia tăng chi phí trong toàn bộ ngành Chuyển phát nhanh. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình trong việc nâng cao hiệu quả trong hoạt động nhằm bù đắp cho những khoản chi phí gia tăng do giá nhiên liệu tăng. Đáng tiếc là giá xăng dầu liên tục thay đổi, nên chúng tôi buộc phải chuyển phần nào chi phí này sang giá dịch vụ để đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Để đảm bảo tính hợp lí và rõ ràng trong việc tính giá dịch vụ, chúng tôi sẽ áp dụng phụ phí nhiên liệu có hiệu lực trong vòng 03 tháng cho khách hàng. Khoản phụ phí nhiên liệu này sẽ được tính dựa trên giá nhiên liệu niêm yết tại sàn giao dịch nhiên liệu Quốc tế và được áp dụng tính theo nhu cầu của sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng. Khi giá nhiên liệu này giảm thì phần phụ phí nhiên liệu của dịch vụ sẽ giảm tương ứng.

Bảng minh hoạ phụ phí xăng dầu, có hiệu lực từ ngày  01/01/2022

DỊCH VỤ QUỐC TẾ 21.0%
DỊCH VỤ TRONG NƯỚC 22.0%